Στατική Φυλάξη

Στο τέλος της ημέρας οι στόχοι είναι απλοί. Ασφάλεια και προστασία
—Τζόντι Ρέλ, π. Κυβερνήτης Κονέκτικατ

Η στατική φύλαξη security είναι η μέγιστη μορφή ασφάλειας ενός χώρου. Εκπαιδευμένοι φύλακες αναλαμβάνουν τον έλεγχο πρόσβασης, την επίβλεψη των συστημάτων ασφαλείας και αντιδρούν άμεσα σε περίπτωση κινδύνου. Ο φύλακας επιτηρεί ή ελέγχει τον χώρο, φροντίζοντας να αποτρέψει κάθε πιθανό κίνδυνο.

Για παράδειγμα ελέγχει κάθε σημείο πρόσβασης ενός κτιρίου (πόρτες, παράθυρα, parking, αυλές, φράχτες κ.λπ.) και ανάλογα με την περίπτωση, ελέγχει όσους εισέρχονται ή όσα αυτοκίνητα μπουν στο χώρο. Το κύριο μέλημα ενός φύλακα είναι να παρακολουθεί και να παρατηρεί ανθρώπους, συμπεριφορές ή και κτιριακές εγκαταστάσεις, σε μια προσπάθεια να προβλέψει και να αποτρέψει ένα πιθανό κίνδυνο.

Συνοπτικά φροντίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων κανονισμών, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, διεξάγει έλεγχο ασφαλείας στην περιοχή επίβλεψής του, αναφέρει κάθε ύποπτο συμβάν και παρέχει πρώτες βοήθειες εφόσον χρειαστεί. Εξάλλου, φύλακας επιθεωρεί την ορθή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, ελέγχει το κλειστό κύκλωμα καμερών και μεριμνά για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων.

Ασφαλώς η επιτόπια παρουσία του φύλακα εξασφαλίζει τη συντονισμένη και ακαριαία αντίδραση σε περίπτωση επικίνδυνου συμβάντος.

Πλεονεκτήματα της Υπηρεσίας